Kidsplaza Helmond hét beweegparadijs voor kinderen

Bij Kidsplaza Helmond staat veilig en afwisselend speelplezier centraal! Kinderen van 1 tot 13 jaar kunnen hier op veel verschillende manieren bewegen. Er wordt op een leuke, uitdagende manier ingespeeld op de belevings- en fantasiewereld van kinderen. Van klimmen, klauteren, jumpen, glijden, bouwen, gamen, dansen…tot rijden op een safaribaantje met elektrisch aangedreven terreinwagentjes. Nagenoeg alle grondvormen van bewegen hebben bewust een plek gekregen in het indoor speelpark. Grondvormen van bewegen zijn: balanceren, klimmen, rollen, gooien, vangen, lopen en balanceren.


Grondvormen van bewegen

Wanneer kinderen veel in aanraking komen met de grondvormen van bewegen, kunnen ze gemakkelijker deze vormen combineren. Het motorisch geheugen ( het geheugen dat in de hersenen en in het ruggenmerg  zorgt voor de juiste coördinatie van de bewegingen zonder dat het bewuste geheugen er aan te pas dient te komen) wordt op deze manier versterkt. Kinderen kunnen hierdoor onbewust beter reageren op uitdagende situaties. Wanneer een kind over een bepaald object heen moet springen, dan zal hij hier na verloop van tijd een aanloop voor nemen om er vervolgens overheen te springen. De grondvormen lopen, springen en landen worden op deze manier gecombineerd. Dit alles lijkt vanzelfsprekend en logisch, maar veel kinderen kunnen deze koppeling (nog) niet maken. Daarom is het goed dat kinderen op een speelse wijzen met verschillende bewegingssituaties in aanraking komen. KidsPlaza Helmond houdt hier op een leuke manier rekening mee. Met de uitdagende en verschillende bewegingsarrangementen kunnen kinderen continu zichzelf uitdagen en elke keer weer grenzen verleggen.

Hoe leren kinderen bewegingsvaardigheden?

Jonge kinderen leren vooral door te kijken en te doen. Hierbij is het belangrijk dat de te leren beweging zichtbaar, gevarieerd en haalbaar is. Het zichtbaar maken van de beweging gaat vooral om het resultaat ervan. Bijvoorbeeld: een bal in een doel trappen. De bal zit in het doel of gaat er langs. Daardoor kan een kind direct zien wat het effect is van een beweging en deze indien nodig bijsturen. Een tweede belangrijk aspect is het aanbieden van voldoende variatie. KidsPlaza Helmond realiseert dit door het afwisselen van materialen, van opdrachten en van wisselende situaties (hoog en laag, vaste ondergrond & bewegende ondergrond etc.). Door de variaties worden de hersenen geprikkeld om aanpassingen te maken op bestaande bewegingen. Hierdoor worden de bewegingsmogelijkheden voortdurend uitgedaagd. Verder is het belangrijk dat kinderen sneller leren als ze succes beleven. De bewegingen/ activiteiten moeten haalbaar zijn. Als een bepaalde beweging / activiteit niet lukt, zal hij sneller gefrustreerd raken. Dit zorgt voor spanningen waardoor het leerproces onder druk komt. Een manier om dit te voorkomen is te beginnen bij een beweging die het kind al beheerst en van daaruit verder te kijken.

Hoe vaak moeten kinderen bewegen?

Bewegen is leuk en heel belangrijk! Kinderen (vanaf 4 jaar) moeten dagelijks één uur matig intensieve inspanning verrichten om aan de norm te voldoen (De Nederlandse Norm Gezond Bewegen). Daarnaast moeten de activiteiten minimaal twee maal per week gericht zijn op het verbeteren of behouden van kracht, lenigheid of coördinatie. Voor kinderen jonger dan vier jaar geven de beweegrichtlijnen, wegens gebrek aan onderzoek, nog geen advies. Voor hen is het belangrijkste dat ze gevarieerd bewegen en motorische vaardigheden aanleren.

Waarom heeft Kidsplaza in samenwerking met sportvoucher.nl een actie opgezet?

Beide partijen vinden het belangrijk dat kinderen op een leuke manier veel en veelzijdig bewegen. Het ontwikkelen van een gezonde leefstijl brengt vele voordelen met zich mee. Kinderen en ouders hiervan bewust maken, is een belangrijk doel wat men samen wil realiseren.

Sportvoucher.nl biedt in samenwerking met KidsPlaza een gepersonaliseerde 10-rittenkaart aan. Deze kaart is bewust gepersonaliseerd en heeft een houdbaarheid van 3 maanden. Hiermee stimuleren we het wekelijks bewegen in het veelzijdige speelparadijs van Helmond. Het stimuleren van bewegen op jonge leeftijd heeft een positief effect op de ontwikkeling van kinderen. Door vroeg te investeren in bewegen, wordt de basis gelegd van een actief leven (BHFNC & BHFNC National Early Years Advisory Group 2016).

Bekijk de actie tussen KidsPlaza Helmond en sportvoucher.nl hier.

Leave a Reply