Sportvoucher.nl heeft deze privacy verklaring opgesteld om aan te tonen dat wij uw privacy zeer serieus nemen. Het onderstaande zet uiteen hoe wij binnen www.sportvoucher.nl met persoonlijke informatie omgaan.

Alle gegevens die door sportvoucher.nl worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die u aan sportvoucher.nl geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch uw IP-adres.

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van sportvoucher.nl of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Onze site maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

We gebruiken de Facebook-pixel om de prestaties van onze Facebook-advertenties te meten. De Facebook pixel zorgt ervoor dat we o.a. de bezoekers aan de website van sportvoucher.nl ook gerichte advertenties op Facebook kunnen tonen en resultaten kunnen meten. Lees meer op www.facebook.com/about/privacy.

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Vragen en feedback
Indien u nog vragen heeft over deze privacy verklaring, over www.sportvoucher.nl of uw ervaringen met onze website, kunt u contact met opnemen met:

sportvoucher.nl
per e-mail: info@sportvoucher.nl
per brief: thomas a kempisstraat 34, 5216 HT ‘s-Hertogenbosch